Chương 1: Giành lấy cuộc sống mới
Chương 2: Tế tự đại điển
Chương 3: Vạn thú viên
Chương 4: Chiến thú hợp thể
Chương 5: Chỉ cần một chỉ
Chương 6: Mộ Dung Mạn Toa
Chương 7: Quà tặng dược trì
Chương 8: Thêm chút chỉ điểm
Chương 9: Hẻm nhỏ bị tập kích
Chương 10: Thôn phệ chiến thú
Chương 11: Thú thần bản nguyên
Chương 12: Trận pháp sư liên minh
Chương 13: Cơ sở khảo hạch
Chương 14: Đối đáp trôi chảy
Chương 15: Ngươi là ai
Chương 16: Nghiệp dư yêu thích
Chương 17: Sóng ngầm phun trào
Chương 18: Cường thế đánh trả
Chương 19: Thổ hành chi thuật
Chương 20: Thu mua lòng người
Chương 21: Đánh giết Xà Vương
Chương 22: Về thành bán đan
Chương 23: Khí lực thật to lớn
Chương 24: Ngân Long kiếm
Chương 25: Lưu quang kiếm pháp
Chương 26: Hố nhỏ một bút
Chương 27: Trước mặt mọi người mất mặt
Chương 28: Thực lực đọ sức
Chương 29: Hóa thú đối đầu
Chương 30: Đánh phục đưa tiễn
Chương 31: Lục La tỉnh lại
Chương 32: Phòng đấu giá
Chương 33: Tinh Thần Khế Ước
Chương 34: Ngọc bội đấu giá
Chương 35: Ào ào lên giá
Chương 36: Kiếm tiền chơi
Chương 37: Băng cùng hỏa
Chương 38: Bộc phát tình huống
Chương 39: Từng cái đánh bại
Chương 40: Tôi thể mười tầng
Chương 41: Thời gian gấp rút
Chương 42: Tranh thủ tư cách
Chương 43: Mê huyễn hoa điệp
Chương 44: Thực lực nghiệm chứng
Chương 45: Vẫn là chiêu đó
Chương 46: Không trung hung hiểm
Chương 47: Sư đồ và phản đồ
Chương 48: Mạn châu sa hoa
Chương 49: Lôi đài luận võ
Chương 50: Đánh khóc