Chương 1: Hằng Nga Tiên Tử
Chương 2: Cửu Hoa sáo trang
Chương 3: Thôn phệ thiên phú
Chương 4: Hung Hổ
Chương 5: Khổ tu
Chương 6: Thạch Long
Chương 7: Trường Sinh Quyết
Chương 8: Cướp người
Chương 9: Bất đắc dĩ đồng hóa
Chương 10: Tề tụ một đường
Chương 11: Tự miếu
Chương 12: Sư Phi Huyên
Chương 13: Lộ tẩy
Chương 14: Nuốt bốn đại cao thủ
Chương 15: Loan Loan đến
Chương 16: 17 Trọng Thiên Ma Công
Chương 17: Tà Đế Xá Lợi
Chương 18: Hư Đan cảnh
Chương 19: Du thuyết
Chương 20: Ngọc thạch câu phần
Chương 21: Dụng tâm hung ác
Chương 22: Bị ta giết
Chương 23: Như trước không phải là đối thủ
Chương 24: Đại sư
Chương 25: Phi Huyên ý
Chương 26: Thế giới bổn nguyên
Chương 27: Sa mạc
Chương 28: Thiếu nữ
Chương 29: Tuyết Liên
Chương 30: Thanh Binh
Chương 31: Quân đội
Chương 32: Phượng hoàng cầu phượng
Chương 33: Cự nhân
Chương 34: Lấy một địch bốn
Chương 35: Hương Hương Công Chúa
Chương 36: Đại thắng
Chương 37: Kiếm Vũ
Chương 38: Duy nhất nhược điểm
Chương 39: Tần Thì Minh Nguyệt
Chương 39: Cao Tiệm Ly
Chương 40: Tuyết Nữ
Chương 41: Nhạn Xuân Quân
Chương 42: Ấm lạnh
Chương 43: Chủ động tới cửa
Chương 44: Đêm giết chóc
Chương 45: Ác ma
Chương 46: Ai có thể ngăn cản ta
Chương 47: Nhận mệnh
Chương 48: Nhất vũ khuynh thành
Chương 49: Quỷ Cốc Tử