Chương 1: Trùng sinh
Chương 1: Trọng sinh
Chương 2: Lĩnh cung cấp tháng
Chương 2: Lĩnh nguyệt cung
Chương 3: Cừu nhân gặp mặt
Chương 4: Hồ nháo
Chương 4: Hồ đồ
Chương 5: Nhân họa đắc phúc?
Chương 6: Nguyệt thí bắt đầu
Chương 7: Quá phận
Chương 7: Quá đáng?
Chương 8: Ám kình
Chương 9: Trước 4
Chương 9: Trước bốn
Chương 10: Mạc Tiếu
Chương 11: Thối Thể 5 trọng, rất mạnh sao
Chương 11: Thối Thể ngũ trọng, rất mạnh sao?
Chương 12: Hạ khóa nguyệt thí, ta nhất định phế hắn!
Chương 12: Dưới khóa nguyệt thí, ta tất phế hắn!
Chương 13: Âm hiểm Mạc Thương
Chương 14: Đệ nhất?
Chương 14: Thứ 1
Chương 15: Liên Vân thành
Chương 16: Bách Thảo Các
Chương 16: Linh Thảo các
Chương 17: Nếu như ta là ngươi
Chương 18: Mười hơi thở bên trong nhất định nổ
Chương 18: 10 hơi thở bên trong tất bạo
Chương 19: Linh hồn cường độ
Chương 20: Các lão gia hỏa đều điên rồi!
Chương 20: Đám lão già này đều điên rồi!
Chương 21: Quyết định
Chương 22: Nhất phẩm Trung giai rất ngưu sao?
Chương 22: 1 phẩm trung giai rất ngưu sao
Chương 23: Nhất phẩm Đỉnh giai
Chương 23: 1 phẩm đỉnh giai
Chương 24: Nhận lấy lễ vật?
Chương 25: Thối Thể ngũ trọng
Chương 25: Thối Thể 5 trọng
Chương 26: Ngươi luyện?
Chương 27: Đột phá!
Chương 28: Ngươi sẽ không vừa ý ta à?
Chương 28: Ngươi sẽ không coi trọng ta đi
Chương 29: Một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị?
Chương 29: 1 điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị
Chương 30: Đem hắn phía dưới giẫm nổ!
Chương 30: Đem hắn phía dưới giẫm lên bạo!
Chương 31: Mạc Thanh Vân võ hồn
Chương 32: Bây giờ biết sợ chưa!
Chương 32: Biết rõ sợ rồi sao!