Chương 1: Kích phát Bạch Hổ huyết mạch mèo con
Chương 2: Đến cho ta sờ một thoáng
Chương 3: Ngươi nói ai là rác rưởi!
Chương 4: Bị đánh thành ngu ngốc đi!
Chương 5: Tinh Quang chấn kim
Chương 6: Thiệt thòi lớn
Chương 7: Lĩnh ngộ võ học
Chương 8: Năm trăm vạn
Chương 9: Cản đường trả thù
Chương 10: Cường thế đánh tan
Chương 11: Trăm lần
Chương 12: Phàm kiếm thuế biến
Chương 13: Không thể tưởng tượng nổi
Chương 14: Kim Chung Tráo
Chương 15: Thiên phú Thần Tinh!
Chương 16: Chấn kinh Tần Phong
Chương 17: Có ca ca ở đây!
Chương 18: Bí tịch
Chương 19: Ngụy Linh giáp
Chương 20: Hàn Băng dị năng
Chương 21: Thí luyện bắt đầu
Chương 22: Đàn sói cùng Hạ Khinh Y
Chương 23: Rung động Hạ Khinh Y
Chương 24: Tam Giai hung thú... Nộ Huyết Cuồng sư!
Chương 25: Băng Tinh linh quả
Chương 26: Hinh nhi gặp nạn
Chương 27: Dị năng - Cự Lực
Chương 28: Chết!
Chương 29: Hai vạn tích phân
Chương 30: Ngươi chết chắc!
Chương 31: Thiên Võ học viện
Chương 32: Thứ Cấp Lôi Điện dị năng
Chương 33: Bạch Hổ thay đổi
Chương 34: Cửu Tinh Võ Giả đỉnh phong
Chương 35: Hệ thống thăng cấp
Chương 36: Hoa Hoa uy vũ
Chương 37: Dị năng thuế biến
Chương 38: Năm ngàn vạn mua bán lớn!
Chương 39: Hình người buff sinh ra
Chương 40: Cửu Tinh Võ Sư cấp bậc sát thủ
Chương 41: Kinh khủng Thánh binh
Chương 42: Đối sách
Chương 43: Chân chính Thánh binh chi uy
Chương 44: Hai ức cùng một cái nhân tình
Chương 45: Thú Huyết đan
Chương 46: Linh kỹ... Tử Điện ánh sáng!
Chương 47: Phương Trác cái chết!
Chương 48: Tin dữ
Chương 49: Phượng Vũ Cửu Huyễn
Chương 50: Tam Giai Tụ Linh lực tràng