Quyển 1 - Chương 1: Tần Mệnh
Chương 2: Sinh Sinh Quyết
Chương 3: Linh Châu Thảo
Chương 4: Nhìn lên tự mình
Chương 5: Dược Sơn
Chương 6: Triệu Mẫn
Chương 7: Kim Cương Kình
Chương 8: Thần bí bái phỏng
Chương 9: Tu La Đao
Chương 10: Đi theo tôi tớ
Chương 11: Đêm tối tập kích
Chương 12: Sinh tử truy tung
Chương 13: Thiên Niên Tùng Đài
Chương 14: Hoa máu (1)
Chương 15: Hoa máu (2)
Chương 16: Võ pháp, Tử Điện Cuồng Xà
Chương 17: Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết
Chương 18: Xích vàng khóa thạch
Chương 19: Gào thét
Chương 20: Diễn Võ Trường
Chương 21: Lôi Điểu Mục Tử Tu
Chương 22: Ước chiến
Chương 23: Không đủ tư cách
Chương 24: Đêm khuya triệu hoán
Chương 25: Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo
Chương 26: Người đầu tư
Chương 27: Mãng Vương phủ người tới
Chương 28: Cầu hôn
Chương 29: Song mỹ
Chương 30: Mời
Chương 31: Nửa đêm Dược Sơn
Chương 32: Coi thường
Chương 33: Hết sức căng thẳng
Chương 34: Tử Điện Cuồng Xà
Chương 35: Lửa nóng
Chương 36: Danh chấn Thanh Vân
Chương 37: Tàn hồn thức tỉnh
Chương 38: Tám tông Trà Hội
Chương 39: Đại quy mô săn bắn hành động
Chương 40: Đệ ngũ diễn võ trường
Chương 41: Về nhà
Chương 42: Ra tay vô tình
Chương 43: Đại Thanh Sơn
Chương 44: Khuất nhục
Chương 45: Bí bảo biến mất
Chương 46: Chém giết
Chương 47: Mượn kiếm
Chương 48: Chặt đứt phong ấn
Chương 49: Tử Ngọc Linh Sâm
Chương 50: Sinh tử trốn chết