Thiên Đế - Thí Nghiệm Chuột Bạch

Thiên Đế

Truyện: Tu La Thiên Đế.

Thể loại: Đông phương huyền huyễn.

Tám năm trước, Lôi Đình Cổ Thành một đêm kinh biến, thiếu thành chủ Tần Mệnh giải vào Thanh Vân Tông là nô, 20 vạn dân chúng đuổi vào Đại Thanh Sơn làm nô.

Tám năm sau, Tôi Linh vào võ, Tu La thức tỉnh, bất khuất thiếu niên nghịch thiên quật khởi.

Cho ta một thanh đao, có thể phá thương khung, cho ta một thanh kiếm, có thể chỉ trời cao. Kim Lân há là vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền Hóa Long.

Khi Tu La, Bất Tử Vương, Lôi Đình Chiến Tôn, Cổ Hải Man Hoàng chờ mỗi người phong hào rơi vào Tần Mệnh trên thân, cái này một thân ngông nghênh thiếu niên đạp trời mà đi, dẫn dắt một đám bạn thân hồng nhan, ngạo chiến bát hoang, quét ngang lục hợp, soạn nhạc một khúc vui buồn lẫn lộn nhiệt huyết hành khúc.

Cảnh giới: Linh Võ cảnh, Huyền Võ cảnh, Địa Võ cảnh, Thánh Võ cảnh, Thiên Võ cảnh, Hoàng Võ cảnh, Tiên Võ cảnh

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Tần Mệnh
Chương 2: Sinh Sinh Quyết
Chương 3: Linh Châu Thảo
Chương 4: Nhìn lên tự mình
Chương 5: Dược Sơn
Chương 6: Triệu Mẫn
Chương 7: Kim Cương Kình
Chương 8: Thần bí bái phỏng
Chương 9: Tu La Đao
Chương 10: Đi theo tôi tớ
Chương 11: Đêm tối tập kích
Chương 12: Sinh tử truy tung
Chương 13: Thiên Niên Tùng Đài
Chương 14: Hoa máu (1)
Chương 15: Hoa máu (2)
Chương 16: Võ pháp, Tử Điện Cuồng Xà
Chương 17: Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết
Chương 18: Xích vàng khóa thạch
Chương 19: Gào thét
Chương 20: Diễn Võ Trường
Chương 21: Lôi Điểu Mục Tử Tu
Chương 22: Ước chiến
Chương 23: Không đủ tư cách
Chương 24: Đêm khuya triệu hoán
Chương 25: Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo
Chương 26: Người đầu tư
Chương 27: Mãng Vương phủ người tới
Chương 28: Cầu hôn
Chương 29: Song mỹ
Chương 30: Mời
Chương 31: Nửa đêm Dược Sơn
Chương 32: Coi thường
Chương 33: Hết sức căng thẳng
Chương 34: Tử Điện Cuồng Xà
Chương 35: Lửa nóng
Chương 36: Danh chấn Thanh Vân
Chương 37: Tàn hồn thức tỉnh
Chương 38: Tám tông Trà Hội
Chương 39: Đại quy mô săn bắn hành động
Chương 40: Đệ ngũ diễn võ trường
Chương 41: Về nhà
Chương 42: Ra tay vô tình
Chương 43: Đại Thanh Sơn
Chương 44: Khuất nhục
Chương 45: Bí bảo biến mất
Chương 46: Chém giết
Chương 47: Mượn kiếm
Chương 48: Chặt đứt phong ấn
Chương 49: Tử Ngọc Linh Sâm
Chương 50: Sinh tử trốn chết