Chương 1: Con của Pierce
Chương 2: Thế thân của Dior!
Chương 3: Cục trưởng S. H. I. E. L. D Tony Stark?
Chương 4: World War Hulk!
Chương 5: Cướp Vàng Óng Sword of RuptureEa!
Chương 6: Dùng Sword of RuptureEa đánh Vàng Óng!
Chương 7: Vàng Óng bại trận, quần viên khiếp sợ!
Chương 8: Dior năng lực Vampire!
Chương 9: Bị hủy diệt Iron Monger!
Chương 10: Trứng mặn khiếp sợ!
Chương 11: Giết người cứu Skye!
Chương 12: Thế giới chủ nhân?
Chương 13: Thứ nhất thịt lồi trồng vào người!
Chương 14: Đội trưởng Hydra!
Chương 15: Golden Lion Shiki!
Chương 16: Giúp Golden Lion vượt ngục?
Chương 17: Fuwa Fuwa no Mi cùng Vàng Óng!
Chương 18: Impel Down!
Chương 19: Khỏi hẳn Golden Lion!
Chương 20: Đại bão lộc ăn quần viên!
Chương 21: Ba Đại tướng điều động!
Chương 22: Cửu Vĩ Yoshimura Eto!
Chương 23: Tạm ngừng thời gian thế thân!
Chương 24: Gặp gỡ Magellan!
Chương 25: Đánh bại Magellan!
Chương 26: Đánh đập Kizaru!
Chương 27: Đại bại Kizaru!
Chương 28: Akainu khiếp sợ!
Chương 29: Sengoku hoảng sợ!
Chương 30: Lộng khéo thành vụn Aokiji!
Chương 31: Hai gã Đại tướng bại trốn!
Chương 32: Gura Gura no Mi!
Chương 33: Nếu như cái này đều không tính là yêu
Chương 34: Bị sợ tiểu nguyên soái Sengoku!
Chương 35: Ta Có Thể Nhìn Thấy Tử Vong!
Chương 36: Vì thế giới xanh thẳm mà thanh tịnh!
Chương 37: Mystique hiện thân!
Chương 38: Nô lệ thứ hai!
Chương 39: Người mới gia nhập!
Chương 40: Chư Quân Ta Thích Chiến Tranh!
Chương 41: Mord-chan cùng Ryougi Shiki!
Chương 42: Đi tới bên cạnh Ewen Mord-chan!
Chương 43: Không chọc nổi Mord-chan!
Chương 44: Tam quan sụp đổ Stark!
Chương 45: Đại hiển thần uy Mord-chan!
Chương 46: Độ hảo cảm tăng lên Mord-chan?
Chương 47: Kế thừa dạ dày vương Mord-chan!
Chương 48: X-Men thảm bại!
Chương 49: Mord-chan đại chiến Juggernaut!
Chương 50: Đại bại Quicksilver! Đại chiến Wanda!