Chương 1: Tử Nguyệt
Chương 2: Duy nhất
Chương 3: Đột biến
Chương 4: Suy đoán
Chương 5: Biến hóa
Chương 6: Huyết pháp cùng hình ý
Chương 7: Lột xác kỳ
Chương 8: Gây nên chú ý
Chương 9: Phát hiện
Chương 10: Bị cướp đoạt máu
Chương 11: Mời giúp đỡ
Chương 12: Đoạt lại
Chương 13: Trở lại hạ vị
Chương 14: Ứng phó Milan phu nhân
Chương 15: Tử tước trở về
Chương 16: Đồng Bối Long thú
Chương 17: Ellis khiêu chiến
Chương 18: Thắng Ellis
Chương 19: Bernal lo lắng
Chương 20: Hắc thủ xuất hiện
Chương 21: Đi săn mời
Chương 22: Đi săn
Chương 23: Hắc thủ đột kích
Chương 24: Dao gió
Chương 25: Oliver gia tộc
Chương 26: Bá tước chi tranh
Chương 27: Đi tới Oliver lĩnh
Chương 28: Lãnh địa chiến
Chương 29: Hung Huyết chiến sĩ chi chiến
Chương 30: Bồi thường
Chương 31: Trở về
Chương 32: Các phương phản ứng
Chương 33: Thiếu nữ thần bí
Chương 34: Trung vị Huyết chiến sĩ
Chương 35: Đế quốc di tích
Chương 36: Thôn trang bị tập kích
Chương 37: Đi tới Giethoorn
Chương 38: Dò xét Red Leaf rừng rậm
Chương 39: Kinh khủng gào thét
Chương 40: Hàn hổ
Chương 41: Kinh hỉ
Chương 42: Đấu giá hội thư mời
Chương 43: Bá tước chi thành
Chương 44: Đấu giá bắt đầu
Chương 45: Làm người buồn nôn
Chương 46: Thiết Tê nội giáp
Chương 47: Sinh con
Chương 48: Giết Hàn hổ
Chương 49: Bị cướp đi
Chương 50: Đoạt lại