Chương 1: Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không
Chương 2: Không còn là phàm nhân
Chương 3: Huyền Kính Tư, Lạc Thủy Hàn
Chương 4: Lừa dối
Chương 5: Thương Thiên Bất Dung
Chương 6: Đứng ở trên vai người khổng lồ
Chương 7: Khủng bố dã tâm
Chương 8: Thuấn Thiểm Sát Nhân Thuật
Chương 9: Thân phận bại lộ
Chương 10: Quá ngây thơ rồi
Chương 11: Ngoài ý muốn giác tỉnh
Chương 12: Thần Nguyệt quận chúa treo giải thưởng
Chương 13: Thiên không sinh ta Tần Hạo
Chương 14: Tổ tông tốt
Chương 15: Tiêu Vân Thường
Chương 16: Kim Sí Tiểu Bằng Vương
Chương 17: Phảng phất giống như Thần Minh
Chương 18: Ta thật không có nhiều nỗ lực
Chương 19: Địa Phủ
Chương 20: 1 mặt Kim Ô, 1 mặt Đế
Chương 21: Tiểu Kiếm Hoàng
Chương 22: Vẫn lạc
Chương 23: Trộm đồ chó
Chương 24: Lão Hoàng Chủ
Chương 25: Vẫn lạc chi địa
Chương 26: Hắc Ám Chúc Long Thần
Chương 27: Sát trận, sát kiếp
Chương 28: Bá đạo
Chương 29: Cực hạn chiến lực
Chương 30: Nguyện cả đời đi theo
Chương 31: Tiểu Long Thần, Trần Đế
Chương 32: Thần Nguyệt thành
Chương 33: Đầy bồn đầy bát
Chương 34: Bất Hủ thân thể
Chương 35: Thất Tinh Kiếm Quân
Chương 36: Vô địch Kiếm đạo thiên phú
Chương 37: Hàn Hoang chi địa
Chương 38: Tiêu Mặc công tử
Chương 39: 2 tôn tuổi trẻ Vương giả
Chương 40: Trấn áp thế gian hết thảy địc
Chương 41: Thiên Nhãn
Chương 42: Hợp tác đồng bọn
Chương 43: Yêu nghiệt, yêu nghiệt a
Chương 44: Khuân vác
Chương 45: Cấm Kỵ gien!
Chương 46: Ẩn núp
Chương 9: Tử
Chương 48: Điên cuồng kế hoạch
Chương 49: 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết
Chương 50: Yêu Tông bảo khố