Chương 1: Bắt đầu một cái manh mèo
Chương 2: Tối cường nuôi yêu hệ thống
Chương 3: Nhặt kinh nghiệm! Huyết mạch tăng lên!
Chương 4: Mang con mèo hóng mát!
Chương 5: Miêu Miêu thăng cấp! Bảo rương đến! (1)
Chương 6: Miêu Miêu lại thăng cấp! (2)
Chương 7: Lên lớp cùng dắt mèo đi chơi (3)
Chương 8: Dắt mèo đi dạo tiểu vương tử (4)
Chương 9: Trung tam phẩm huyết mạch! (5)
Chương 10: Dọa sợ lão hổ (6)
Chương 11: Huyết mạch áp chế (7)
Chương 12: Miêu Miêu cấp 10, nhất giai hung thú (8)
Chương 13: Ngoài định mức khảo nghiệm! Thiên Yêu huyết mạch! (9)
Chương 14: Bị Miêu Miêu thấy hết (10)
Chương 15: Ra khỏi thành (11)
Chương 16: Cỡ nhỏ thú triều (1)
Chương 17: Hung thú đột kích! (2)
Chương 18: Một móng vuốt một cái (3)
Chương 19: Chủ động xuất kích! (4)
Chương 20: Nhẹ nhõm giải quyết, khảo nghiệm hoàn thành (5)
Chương 21: Dung hợp Thiên Yêu huyết mạch! (6)
Chương 22: Cái này tiểu la lỵ là ai? (7)
Chương 23: Miêu Miêu đại thăng cấp! (8)
Chương 24: Là không là thật a? (9)
Chương 25: Đây không phải nhị cáp sao? (10)
Chương 26: Một giây nhận sợ nhị cáp (1)
Chương 27: Thảo luận! (2)
Chương 28: Gây nên oanh động (3)
Chương 29: Dạy Miêu Miêu nói chuyện (4)
Chương 30: Làm sao cũng tại nuôi thú? (5)
Chương 31: Dẫn dắt trào lưu (6)
Chương 32: Ba tháng khảo hạch đến rồi! (7)
Chương 33: Cửu giai hung thú! Ba tháng khảo hạch bắt đầu! (8)
Chương 34: Hai ngàn cân cự lực! (1)
Chương 35: Miêu Miêu khảo thí (2)
Chương 36: Hâm mộ ghen ghét đều có chi (3)
Chương 37: Sôi trào (4)
Chương 38: Song trọng kích thích (5)
Chương 39: Ba tháng khảo hạch đầu tiên (6)
Chương 40: Thiên tài lớp! (7)
Chương 41: Thành công tấn thăng! Thượng tam phẩm huyết mạch! (8)
Chương 42: Thập giai hung thú, thuộc tính tăng vọt! (9)
Chương 43: Đưa tin! (10)
Chương 44: Siêu nhiên tâm tính! (1)
Chương 45: Miêu Miêu rất tức giận! (2)
Chương 46: Xảy ra chuyện gì! (3)
Chương 47: Thật xin lỗi, nó đã là thập giai hung thú! (4)
Chương 48: Lại lần nữa oanh động! (5)
Chương 49: Liên quan tới Miêu Miêu huyết mạch lớn suy đoán (6)
Chương 50: Huyết mạch tăng lên, yêu thú Miêu Miêu! (7)