Chương 1: Thánh Thú Chiến Hồn
Chương 2: Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng
Chương 3: 1 giấy thư bỏ vợ
Chương 4: Heo mẹ lên cây
Chương 5: Huyết mạch gông xiềng
Chương 6: Tử Đồng Trọng Minh Điểu
Chương 7: Hắc ám cánh tay
Chương 8: Hồng nhan họa thủy
Chương 9: Thiếu niên đã điên
Chương 10: 1 giai Cộng Sinh Thú
Chương 11: Huyết Hỏa Thứ
Chương 12: Nghịch tử
Chương 13: Liễu 0 Dương
Chương 14: Hỏa Lăng sơn
Chương 15: Trích Tiên lâm trần
Chương 16: Khương Phi Linh
Chương 17: Lam Vĩ Độc Hạt
Chương 18: Trương Tử Hiên
Chương 19: Thanh công chúa
Chương 20: Thiếu niên thề
Chương 21: Đao Bối Cự Ngạc
Chương 22: Phi Lưu Kiếm Pháp
Chương 23: Hoang sơn dã lĩnh
Chương 24: Vô danh chi giếng
Chương 25: Mê Linh Chi Đồng
Chương 26: Huyễn Linh mạch
Chương 27: Vô Phong khách sạn
Chương 28: Lấy 1 địch 7
Chương 29: Lôi Hỏa Xiềng Xích
Chương 30: Ta chính là điên cuồng
Chương 31: Thứ nhất đệ tử
Chương 32: Tinh Phủ, Thần Cung
Chương 33: Hiện thực
Chương 34: Lời thề
Chương 35: Tinh Thần Thiên Cung
Chương 36: Minh Hỏa Quỷ Trảo
Chương 37: Song sinh Ngự Thú Sư
Chương 38: Viêm Hoàng chiến trường
Chương 39: Mộ Uyển thượng sư
Chương 40: Hào quang óng ánh
Chương 41: Sí Liệt Hỏa Điểu
Chương 42: Lâm Tiêu Tiêu
Chương 43: Tinh Ma Bằng
Chương 44: Sí Tinh Chi Nhãn!
Chương 45: Linh Nguyên Thần Thông
Chương 46: Bạch liên hoa
Chương 47: Đợi không được 10 năm
Chương 48: Phong Linh Hạc
Chương 49: Linh Phong Đao Nhận
Chương 50: Phượng Hoàng điện chủ