Chương 1: Thiên đạo report hệ thống
Chương 2: Báo cáo thành công, Bàn Cổ tinh huyết
Chương 3: Ngươi lạnh không?
Chương 4: Bồng Lai đảo luyện công
Chương 5: Hồng Mông Lượng Thiên Xích
Chương 6: Báo cáo Lượng Thiên Xích?
Chương 7: Tịnh Thế Bạch Liên, Tam Quang Thần Thủy
Chương 8: Lượng Thiên Xích lừa bán Hồng mông tử khí
Chương 9: Luyện hóa ba đảo, Lực chi đại đạo
Chương 10: Hỗn Độn Huyền Tiên, Hồng Quân giảng đạo
Chương 11: Hồng Quân cho ngồi, khai giảng Đại đạo
Chương 12: Hỗn Độn Chân Tiên, Hồng Quân thu đồ đệ
Chương 13: Thành thánh pháp tắc, Hồng Quân giải thích nghi hoặc
Chương 14: Một tiếng đạo hữu, cả sảnh đường chấn động tới
Chương 15: Tặng Thí Thần Thương, Thông Thiên lời mời
Chương 16: Lão Tử ôn nộ, Giang Bạch luận đạo
Chương 17: Thánh nhân chi đạo, sớm chém thi
Chương 18: Công đức hàng thân, mọi người đoạt bảo
Chương 19: Ta phương Đông bảo vật, sao cùng ngươi phương Tây hữu duyên?
Chương 20: Hỗn Độn Hồ Lô, bế quan tu luyện
Chương 21: Kim tiên hậu kỳ, Nữ Oa cầu kiến
Chương 22: Tạo người thành công, Nữ Oa thành thánh
Chương 23: Nâng đỡ Nhân tộc, công đức tăng vọt
Chương 24: Ta, Giang Bạch, hàng công đức
Chương 25: Hỗn Độn Thái Ất Kim Tiên
Chương 26: Chế Đồ Vu kiếm, vận rủi đột kích
Chương 27: Vu Yêu phân tranh, Nhân tộc bị đồ
Chương 28: Vu Yêu sơ chiến, Hồng Quân đứng ra
Chương 29: Giang Bạch tỉnh lại, giết tới yêu đình
Chương 30: Giết!! Giết ra cái đất trời tối tăm
Chương 31: Chém giết Đại La, lập uy Thiên đình
Chương 32: Đạp nát Lăng Tiêu, trên đường đi gặp Nguyên Phượng
Chương 33: Phượng tộc chí bảo, Vu tộc giúp người
Chương 34: Hình Thiên thỉnh chiến, Bàn Cổ khí tức?
Chương 35: Bàn Cổ tế điển, phó cản Vu tộc
Chương 36: Tái ngộ Hậu Thổ, một chưởng trấn chi
Chương 37: Muốn nói lại thôi, Hậu Thổ tức khóc
Chương 38: Dị tượng xuất hiện, toàn trường choáng váng
Chương 39: Bàn Cổ truyền thừa, khiếp sợ Vu tộc
Chương 40: Khai thiên chín pháp, Vu tôn chi tịch
Chương 41: Muốn mở cửu phẩm, phòng ngừa chu đáo
Chương 42: Côn Bằng thức tỉnh, Thông Thiên ra tay
Chương 43: Thần công cái thế, Thông Thiên há hốc mồm
Chương 44: Thu Kim Ngao đảo, chỉ điểm Thông Thiên
Chương 45: Lão Tử hiểu ra, khẩn cầu Giang Bạch
Chương 46: Lão Tử thành thánh, Đông Hoàng xuất quan
Chương 47: Hi Hòa hạ phàm, hoa nở mười hai bậc
Chương 48: Sáu thánh cùng xuất hiện, chấn động Hồng Hoang
Chương 49: Minh Hà nơi, Nhân thư độn không
Chương 50: Hi Hòa cự hôn, Hồng Quân tương xin mời