Chương 1: Dị chủng
Chương 2: Vân Hổ môn
Chương 3: Võ Tông lệnh
Chương 4: Thêm điểm
Chương 5: “Hòa bình” '
Chương 6: Tăng vọt
Chương 7: Ngoại viện
Chương 8: Xiềng xích vỡ tan
Chương 9: Bảng Màu Máu
Chương 10: Lên ngôi
Chương 11: Nghiêm túc
Chương 12: Một chưởng
Chương 13: Mua
Chương 14: 3 ngày
Chương 15: Giết Tà
Chương 16: Huyết chủng
Chương 17: Giật mình
Chương 18: Tử vong
Chương 19: Vi phạm
Chương 20: Dị chủng
Chương 21: Thêm điểm điên cuồng
Chương 22: Ác Mộng chủng
Chương 23: Thần cung
Chương 24: Giết ma
Chương 25: Hạng mục duy nhất
Chương 26: Điều tra
Chương 27: Nhìn ra xa
Chương 28: Chữ quá ít không thể nghĩ ra
Chương 29: Sát cơ
Chương 30: Phản sát
Chương 31: Trí mạng
Chương 32: Đưa thư
Chương 33: Không để lại dấu vết
Chương 34: Điểm kinh nghiệm binh khí
Chương 35: Triển vọng
Chương 36: Mưa gió nhẹ nhàng tung bay
Chương 37: Võ Vương sơn
Chương 38: Võ điện
Chương 39: Lập môn hộ khác
Chương 40: Yêu vật
Chương 41: Chưởng môn thí luyện
Chương 42: Luận bàn
Chương 43: Thông qua
Chương 44: Cực Võ môn
Chương 45: Đoan Mộc Dung
Chương 46: Vạch trần
Chương 47: Nguồn gốc năng lực
Chương 48: Nhập môn
Chương 49: Tử Chiếu Vạn Tượng kinh
Chương 50: Nội công thăng cấp

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI