Chương 1: Ta mới là nhân vật chính!
Chương 2: Hỗn Độn Tổ Long Quyết
Chương 3: Trộm Hóa Long đan
Chương 4: Ta Long Hạo thà chết chứ không chịu khuất phục!
Chương 5: Ác nhân tự có ác nhân trị!
Chương 6: Khó lòng giãi bày!
Chương 7: Suy nghĩ thông suốt, tu vi tăng vọt
Chương 8: Tông môn nhiệm vụ
Chương 9: Trấn Ma thành
Chương 10: Cường thế nghiền ép
Chương 11: Thâm Uyên Ma tộc
Chương 12: Nhân Ma châu
Chương 13: Chân chính ma quỷ
Chương 14: Tâm linh thuế biến
Chương 15: Nhục Thân thập trọng đại viên mãn
Chương 16: Chiến trường cấp Ma thú
Chương 17: Thiên kiếp long trảo thủ
Chương 18: Huyết Tẩm Ma Long quả
Chương 19: Thôn Thiên ma long
Chương 20: Đổ vỏ
Chương 21: Kẻ đến không thiện
Chương 22: Chân tướng phơi bày
Chương 23: Nổi khùng mèo trắng
Chương 24: Người mèo chia của
Chương 25: Tầng thứ hai Trấn Ma Thâm Uyên
Chương 26: Một quyền trấn áp
Chương 27: Đáng sợ ánh nắng thiếu niên
Chương 28: Thiết Ma sơn, Xích Viêm động
Chương 29: Các ngươi bị bao vây
Chương 30: Triệt để sợ hãi
Chương 31: Đồ sát
Chương 32: Nghịch Hỏa quyết phá trận
Chương 33: Cơ quan bẫy rập
Chương 34: Trăm đầu long mạch
Chương 35: Hỗn loạn Long Ma lĩnh
Chương 36: Thần bí Siêu Phàm cảnh
Chương 37: Bị để mắt tới
Chương 38: Ác linh phụ thể
Chương 39: Nhanh chân đến trước
Chương 40: Khôi Lỗi sư
Chương 41: Chuẩn bị ăn gà
Chương 42: Khôi lỗi Thiên công
Chương 43: Bị phát hiện
Chương 44: Hợp lại
Chương 45: Long Tiểu Miêu thần kỳ kỹ thuật
Chương 46: Địa cấp công pháp
Chương 47: Lâm Kiếm Thanh cuối cùng điên cuồng
Chương 48: Thảm liệt kết cục
Chương 49: Cơ quan cung điện
Chương 50: Vương Giả truyền thừa