Chương 1: Trong phạm vi mười mét truy tung vạn vật!
Chương 2: Phương viên mười mét người nào thích chính mình?
Chương 3: Nhặt tiền nhân sinh
Chương 4: Tâm như xà hạt
Chương 5: Một đầu có mộng tưởng heo
Chương 6: Không thực tế mạnh lên phương thức
Chương 7: Cá chép nấm độc cây rong Thạch Đầu canh
Chương 8: Các vị hãy khoan!
Chương 9: Thiên địa chi bảo
Chương 10: Đi với ta nha môn một chuyến!
Chương 11: Gặp xui xẻo!
Chương 12: Ta gặp được Tiên Nhân
Chương 13: Một đống cứt trâu ngộ chung thân
Chương 14: Chân tướng phơi bày
Chương 15: Ngươi xứng sao?
Chương 16: Lấy đạo của người, trả lại cho người
Chương 17: Gặp được cái mộ
Chương 18: Xin nhận tiểu đệ cúi đầu!
Chương 19: Đi tới Vương gia
Chương 20: Hủy diệt Vương gia
Chương 21: Ta đem Tiểu Nhã gả cho hắn a
Chương 22: Ném ly làm hiệu
Chương 23: Đầu óc có hố
Chương 24: Ta là Trương Kỵ hắn Đại ca!
Chương 25: Ngươi phía trước như thế nào thề à?
Chương 26: Ngươi có biết hồng nhan họa thủy?
Chương 27: Âu Hoàng cùng Phi Tù
Chương 28: Tinh quái nội đan cùng Linh Thạch trung phẩm
Chương 29: Muốn ngồi ăn rồi chờ chết? Không tồn tại
Chương 30: Lừa dối què
Chương 31: Rời nhà đi tu Tiên
Chương 32: Một gốc tiểu hoa khiên ngưu
Chương 33: Đường đi gian nguy
Chương 34: Quá thời hạn đan dược, chịu đựng ăn đi
Chương 35: Không rảnh cùng các ngươi chơi đùa
Chương 36: Thiên địa có chính khí
Chương 37: Nghĩ hay lắm
Chương 38: Ta cầu ngươi nhanh giết ta đi
Chương 39: Há miệng liền khoác lác
Chương 40: Tìm ai nói rõ lí lẽ đây?
Chương 41: Mộ Dung Vân Lan
Chương 42: Không đi đường thường
Chương 43: Đến Ký châu
Chương 44: Ngươi là người nào!?
Chương 45: Ta luống cuống
Chương 46: Gió nổi mây phun
Chương 47: Các ngươi lại có thể thế nào?
Chương 48: Đồ nhi cảm ơn sư phụ!
Chương 49: Thiên Vân tông Thánh tử
Chương 50: Nửa ngày phá cảnh