Chương 1: Đặc thù thiên phú (sách mới, phiếu đánh giá!)
Chương 2: Tập trung! 100% xác xuất thành công (sách mới, phiếu đánh giá!)
Chương 3: Siêu cao damage increase! (Sách mới, phiếu đánh giá!)
Chương 4: Cái này tỷ lệ rơi đồ... Cũng quá sảng a!? (Sách mới, phiếu đánh giá!)
Chương 5: Thanh lý tạp hoá, nửa giờ thu nhập hơn vạn! (Sách mới, phiếu đánh giá!)
Chương 6: Bạo Liệt Hỏa Cầu (canh một
Chương 7: Cuồng nộ chi khuyển! (Canh hai
Chương 8: Bạo Liệt Hỏa Cầu! (Canh ba
Chương 9: Độ hảo cảm + 100 nữ cung tiễn thủ (canh tư
Chương 10: Tiền lương 20 vạn mời (canh một
Chương 11: 10.000 kim tệ một bản sách kỹ năng?! (Canh hai
Chương 12: Món lãi kếch sù! Điên cuồng kiếm 15 vạn kim tệ! (Canh ba
Chương 13: Độc khí rừng rậm! (Canh tư
Chương 14: Xích Diễm bạo! (Canh một
Chương 15: Ba cấp Hỏa Diễm Quyết siêu cường tăng phúc! (Canh hai
Chương 16: Song chức nghiệp chuyển chức quyển trục! (Canh ba
Chương 17: Ta! Toàn bộ server duy nhất đôi chức nghiệp người chơi! (Canh tư
Chương 18: Đã tới! Tụ Hiền Trang hành động trả thù! (Canh một
Chương 19: Người chơi trận đầu! Pháp Sư oai! (Canh hai
Chương 20: Chấn động! Kinh khủng công hội tàn sát chiến! (Canh ba
Chương 21: Chiến tranh kết thúc, Diệp Dương toàn thắng! (Canh tư
Chương 22: Lôi đình ngục giam! (Canh một
Chương 23: Bạch Vũ Liên Hoa (canh hai
Chương 24: Gấp đôi giá thị trường? Điên cuồng kiếm 40 vạn kim tệ! (Canh ba
Chương 25: 10 vạn kinh nghiệm, liền sinh ba cấp! (Canh tư
Chương 26: Truy tầm Phong Hỏa thần tượng bước chân, nữ cung tiễn thủ phấn đấu!
Chương 27: Thế giới hiện thật phản ứng! Diệp Dương gây nên oanh động! (Canh hai
Chương 28: Mãnh độc cá sấu lĩnh chủ (canh ba
Chương 29: Lam sắc phẩm chất! Kinh khủng thuộc tính thêm được (canh tư
Chương 30: 200% ma lực tăng phúc! (Canh một
Chương 31: Cường hóa thạch! Pháp thuật bạo kích từ không tới có (canh hai
Chương 32: Mãnh độc chi cá sấu vương! (Canh tư
Chương 33: Đánh chết tối cườngboss, toàn bộ server rung động! (Canh một
Chương 34: Một cái chân thực tồn tại thế giới!
Chương 35: Diệp Dương, cao không thể chạm! (Canh ba
Chương 36: Sợ ngây người! Đến từ các mỹ nữ khiếp sợ (canh tư
Chương 37: Hoàn toàn bản Thánh Linh Tiên Thuật! (Canh một
Chương 38: Đề thăng kỹ năng, thực lực bạo tăng! (Canh hai
Chương 39: Có như thế trẻ tuổi nhân viên quản lý sao? (Canh ba
Chương 40: Phong Hỏa đại thần, ngươi ở đâu? (Canh tư
Chương 41: Cửa thứ hai khảo hạch, tại sao còn không Đệ Nhất Quan có ý tứ? (Canh một
Chương 42: Song chức nghiệp người chơi, sinh ra! (Canh hai
Chương 43: Phong Hỏa đại thần, cũng quá mạnh đi? (Canh ba
Chương 44: Đi trước Xi Vương Thành! (Canh một
Chương 45: Tứ cấp Tinh Hỏa Trụy oai!
Chương 46: Cường hóa + 10! (Canh ba
Chương 47: Vong Linh tướng quân! (Canh một
Chương 48: Miểu sát, lại thấy miểu sát! (Canh hai
Chương 49: Cực kỳ kinh khủng Xi Vương Thành pháp trận!
Chương 50: Liên minh công hội?! (Canh một