Chương 1: Chiến trường hành thi
Chương 2: Thôn trang loạn binh
Chương 3: Giết người như ngóe
Chương 4: Địa Ngục Thự Quang
Chương 5: Vào biển nghi vấn
Chương 6: Trong sông Thủy Quỷ
Chương 7: Nước đọng bờ sông
Chương 8: Hỏi vào biển
Chương 9: Vô Khố đạo nhân
Chương 10: Nụ cười quỷ dị
Chương 11: Một con chó vàng
Chương 12: Chuyện cũ đã qua
Chương 13: Hắc Điếm thực nhân
Chương 14: Bánh bao nhân thịt người
Chương 15: Phóng hạ đồ đao
Chương 16: Đưa ngươi thành quỷ
Chương 17: Hàng Châu thường ngày
Chương 18: Bạc ròng
Chương 19: Rơi vào ma đạo
Chương 20: Lại chết 1 người
Chương 21: Hồ Yêu tung tích
Chương 22: Yêu Khí tương trùng
Chương 23: Hồ Yêu khó dây dưa
Chương 24: Tảng sáng thần quang
Chương 25: Hiếm thấy rảnh rỗi ngày
Chương 26: Trùng Dương trên lầu
Chương 27: Phát hiện tung tích
Chương 28: Kết lưới vây quét
Chương 29: Ô Nha Bạch Hồ
Chương 30: Hồng hồ ly uỷ thác
Chương 31: Trong nước nương nương
Chương 32: Lâm gia cô nương
Chương 33: Yêu Khí dọa người
Chương 34: Sòng bạc kịch đấu
Chương 35: Dùng sức quá mạnh
Chương 36: Người cặn bã lão quỷ
Chương 37: Khế Ước Bán Thân
Chương 38: Quỷ Khốc thân phận
Chương 39: Dưới ánh trăng chuyện đêm
Chương 40: Bám dai như đỉa
Chương 41: Đêm giao thừa
Chương 42: Nguyên Tiêu người phiến
Chương 43: Lại gặp người phiến
Chương 44: Cách kéo dài tánh mạng
Chương 45: Tiến thối lưỡng nan
Chương 46: Áo tơi phá cuộc
Chương 47: Nhất phu làm quan
Chương 48: Ân khoa thủ sĩ
Chương 49: Họa Bì Hồng Vân
Chương 50: Họa Bì có tiền