Hồng Thiên Thần Tôn - Từ Tam Giáp

Hồng Thiên Thần Tôn

Hắn đã từng bị phụ thân đánh thành phế vật trục xuất khỏi gia môn, nhưng lại sử thượng nhất ngưu bức thiên tài.

Thần giới Nữ Đế? Cái kia là nữ nhân của ta!

Ma giới Đại Tôn? Đó là đồ đệ của ta!

Yêu giới Long Thần? Đó là ta tọa kỵ!

Chọc ta Từ Niên người, chết! Sờ ta Từ Niên nghịch lân người, sống không bằng chết!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Đau thấu tim gan
Chương 2: Thần ma huyết mạch
Chương 3: Thức tỉnh
Chương 4: Cuồng phiến Tần Điền
Chương 5: Đã thành thục đừng ngây thơ
Chương 6: Trần Vô Địch
Chương 7: Đánh mặt Âu Dương Thiên Lan
Chương 8: Khó lòng phòng bị
Chương 9: Tu vi tinh tiến
Chương 10: Khiêu chiến tin tức
Chương 11: Thực lực cách xa
Chương 12: Ai là Long Thần
Chương 13: Mộ Dung Tuyết
Chương 14: Sát cơ nổi lên bốn phía
Chương 15: Gậy ông đập lưng ông
Chương 16: Chấn kinh toàn trường
Chương 17: Mộ Dung Tuyết mời
Chương 18: Chọn lựa chiến quyết
Chương 19: Phong Tuyết chiến đội
Chương 20: Yêu Thú Sâm Lâm
Chương 21: Giấu giếm sát cơ
Chương 22: Biến thái Từ Niên
Chương 23: Lâm Phong sát ý
Chương 24: Trời đánh kẻ trộm ăn cắp trứng
Chương 25: Từ Niên sát ý
Chương 26: Một quyền chi uy
Chương 27: Sát ý ngập trời
Chương 28: Ma Thần hiện thế
Chương 29: Thần bí lão ẩu
Chương 30: Điên đảo chúng sinh
Chương 31: Cuồng vọng Long Thần
Chương 32: Đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi
Chương 33: Âu Dương Thừa Phong
Chương 34: Phục dụng Hỏa Linh Đan
Chương 35: Tu vi tiến nhanh
Chương 36: Tao ngộ truy sát
Chương 37: Dụ dỗ Tần Sơn
Chương 38: Từ đây tiết tháo là người qua đường
Chương 39: Ngọc Long Tủy
Chương 40: Ô Kim Thần Ưng
Chương 41: Thu phục tiểu Kim Ô Thần Ưng
Chương 42: Chư hầu cấp
Chương 43: Kịch liệt một trận chiến
Chương 44: Bị cầm nhất huyết
Chương 45: Con mồi cùng thợ săn
Chương 46: Từ Niên kiếm
Chương 47: Lâm Dao quyết tâm
Chương 48: Phách lối Lâm Phong
Chương 49: Thịnh yến giáng lâm
Chương 50: Phong vân hội tụ