Chương 1: Đau thấu tim gan
Chương 2: Thần ma huyết mạch
Chương 3: Thức tỉnh
Chương 4: Cuồng phiến Tần Điền
Chương 5: Đã thành thục đừng ngây thơ
Chương 6: Trần Vô Địch
Chương 7: Đánh mặt Âu Dương Thiên Lan
Chương 8: Khó lòng phòng bị
Chương 9: Tu vi tinh tiến
Chương 10: Khiêu chiến tin tức
Chương 11: Thực lực cách xa
Chương 12: Ai là Long Thần
Chương 13: Mộ Dung Tuyết
Chương 14: Sát cơ nổi lên bốn phía
Chương 15: Gậy ông đập lưng ông
Chương 16: Chấn kinh toàn trường
Chương 17: Mộ Dung Tuyết mời
Chương 18: Chọn lựa chiến quyết
Chương 19: Phong Tuyết chiến đội
Chương 20: Yêu Thú Sâm Lâm
Chương 21: Giấu giếm sát cơ
Chương 22: Biến thái Từ Niên
Chương 23: Lâm Phong sát ý
Chương 24: Trời đánh kẻ trộm ăn cắp trứng
Chương 25: Từ Niên sát ý
Chương 26: Một quyền chi uy
Chương 27: Sát ý ngập trời
Chương 28: Ma Thần hiện thế
Chương 29: Thần bí lão ẩu
Chương 30: Điên đảo chúng sinh
Chương 31: Cuồng vọng Long Thần
Chương 32: Đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi
Chương 33: Âu Dương Thừa Phong
Chương 34: Phục dụng Hỏa Linh Đan
Chương 35: Tu vi tiến nhanh
Chương 36: Tao ngộ truy sát
Chương 37: Dụ dỗ Tần Sơn
Chương 38: Từ đây tiết tháo là người qua đường
Chương 39: Ngọc Long Tủy
Chương 40: Ô Kim Thần Ưng
Chương 41: Thu phục tiểu Kim Ô Thần Ưng
Chương 42: Chư hầu cấp
Chương 43: Kịch liệt một trận chiến
Chương 44: Bị cầm nhất huyết
Chương 45: Con mồi cùng thợ săn
Chương 46: Từ Niên kiếm
Chương 47: Lâm Dao quyết tâm
Chương 48: Phách lối Lâm Phong
Chương 49: Thịnh yến giáng lâm
Chương 50: Phong vân hội tụ