Chương 1: Chán nản hoàng tử
Chương 2: Truyền thuyết linh mạch
Chương 3: Linh Khí Đan
Chương 4: Khí bạo chi nộ
Chương 5: Nội nguyên
Chương 6: Mỹ nữ lão sư
Chương 7: Hoàng tử cuộc chiến
Chương 8: Hãnh diện
Chương 9: Hoa Linh Võ Viện
Chương 10: Võ Hồn
Chương 11: Thần bí màu đen
Chương 12: Kỳ Văn
Chương 13: Lớp chiến
Chương 14: Công pháp tiểu thành
Chương 15: Hổ quyền giận dữ
Chương 16: Độc hưởng
Chương 17: Tiêu Nguyệt Lan
Chương 18: Hỏa Vân Bộ
Chương 19: Thiên Sư Trì
Chương 20: Kỳ Văn đại sư
Chương 21: Tốc độ tỷ thí
Chương 22: Bôn Vân Bộ Pháp
Chương 23: Thêm vào ban thưởng
Chương 24: Bình cảnh
Chương 25: Viêm Quang Quyền
Chương 26: Thiên Sư Võ Hội
Chương 27: Tần Đức Nhân
Chương 28: Khôn Lam Kiếm
Chương 29: Rung động đột phá
Chương 30: Trảm Phong Quyết
Chương 31: Sư tuyền Tôi Thể
Chương 32: Thiên Sư đồ đằng
Chương 33: Huyết Hồn Chi Lực
Chương 34: Hỏa phù
Chương 35: Tân sinh thí luyện
Chương 36: Vân Long Sơn Mạch
Chương 37: Tấn Ảnh Viên
Chương 38: Trảm Phong sáu thức
Chương 39: Chấn động một kích
Chương 40: Không phục đến chiến
Chương 41: Hoa Linh Phong
Chương 42: Cửu Dương Tụ Linh Trận
Chương 43: Tiệc tối
Chương 44: Chế tạo cốt kinh
Chương 45: Nội nguyên linh tức
Chương 46: Nhận sai
Chương 47: Trời ban Võ Hồn
Chương 48: Chế phù
Chương 49: Sơ cấp phù sư
Chương 50: Học tỷ, xin tự trọng