Chương 1: Đông Ngạn Thôn
Chương 2: Thiên Chi Hố
Chương 3: Viễn cổ mộ địa
Chương 4: Huyền Đạo Kinh
Chương 5: Trở về
Chương 6: Ánh trăng lời nói trong đêm
Chương 7: Chiếm đoạt
Chương 8: Xung đột
Chương 9: Kinh biến
Chương 10: Phong mang sơ lộ
Chương 11: Kịch chiến Bàng Thiên
Chương 12: Lưỡng bại câu thương
Chương 13: Giằng co
Chương 14: Đường ở phương nào
Chương 15: Không cách nào phá giải
Chương 16: Song Cực Sâm Lâm
Chương 17: Lục Mục Thiềm Thừ
Chương 18: Đại chiến thiềm thừ
Chương 19: Bị ăn rồi?
Chương 20: Săn lùng người hiện
Chương 21: Yêu thú chạy trốn
Chương 22: Tam đại mỹ nhân
Chương 23: Hủ thực chất lỏng
Chương 24: Hậu kỳ
Chương 25: Yêu nguyên lực
Chương 26: Nguyên lực mỹ thực
Chương 27: Nứt cốt phục hồi như cũ
Chương 28: Đại viên mãn cảnh
Chương 29: Yêu thú?
Chương 30: Thực lực tăng vọt
Chương 31: Bích Ngọc Giới Chỉ
Chương 32: Đại hắc ngưu
Chương 33: Huyết Hổ Văn
Chương 34: Thú Hương Phấn
Chương 35: Ngẫu nhiên gặp
Chương 36: Đám người tụ
Chương 37: Đi mà quay lại
Chương 38: Đầy trời Huyết Vũ
Chương 39: Thị chiến thị đào
Chương 40: Động thủ đi
Chương 41: Hung uy
Chương 42: Ngược sát
Chương 43: Hoang Cổ hung thú
Chương 44: Tha hương ngộ cố tri
Chương 45: Đàm phán
Chương 46: Lại hiện người áo đen
Chương 47: Trốn
Chương 48: Tinh Quyền
Chương 49: Quyền thành
Chương 50: Minh Sát người