Chương 1: Đêm trăng kinh lôi
Chương 2: Gặp thân trở về
Chương 3: Chà đạp
Chương 4: Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp
Chương 5: Ăn cướp trắng trợn
Chương 6: Đột nhiên tăng mạnh
Chương 7: Khai Mạch Ngũ Trọng
Chương 8: Đánh người thật sự sảng khoái cầu cất giữ
Chương 9: Lôi sư ca, ngươi phải làm chủ cho ta
Chương 10: Dương Phàm vs Lôi Bạo
Chương 11: Nghiền ép
Chương 12: Hung tàn
Chương 13: Mang đá lên đập chân mình
Chương 14: Thiên Tài tụ tập
Chương 15: Tam Kiệt Nhất Tiên
Chương 16: Đánh cược
Chương 17: Đoán Cốt Võ Sư
Chương 18: Tưởng thưởng phong phú
Chương 19: Sấm quan bắt đầu
Chương 20: So Dương Phàm như thế nào
Chương 21: Thêm chú
Chương 22: Tần Phong cơn giận
Chương 23: Bí Pháp —— Bạo Linh Chi Thuật
Chương 24: Sai lầm?
Chương 25: Dương Phàm cuối cùng đăng tràng
Chương 26: Ai mới là người mạnh nhất
Chương 27: Đánh nổ Đồng Nhân Hạng
Chương 28: Đốn ngộ
Chương 29: Tấn cấp Ngoại Môn
Chương 30: Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu
Chương 31: Không tôn nghiêm, không bằng chết
Chương 32: Vân Phi Dương
Chương 33: Vừa lên Sinh Tử Lôi
Chương 34: Sinh sinh đánh nổ
Chương 35: Dương Phàm vs Lôi Vân
Chương 36: Lòng bàn chân bôi dầu Tiền Bàn Tử
Chương 37: Lục Siêu sát cơ
Chương 38: Hoàng Cấp Võ Kỹ, ta cũng biết
Chương 39: Hối hận không kịp Tiền Bách Vạn
Chương 40: Ứng Chấp Sự
Chương 41: Tuyệt Phẩm Võ Kỹ —— Bách Lãng Đao Quyết
Chương 42: Trò hay mới vừa vặn bắt đầu
Chương 43: Huynh đệ
Chương 44: Lăn
Chương 45: Muốn luyện này công, trước phải
Chương 46: Đại đột phá
Chương 47: Bạch Chủ Sự chấn kinh
Chương 48: Nhân thú chiến
Chương 49: Vạn chúng chờ mong
Chương 50: Miểu sát