Chương 1: Bảo rương hệ thống
Chương 2: Từ hôn
Chương 3: Kinh nghiệm x10 thẻ
Chương 4: Tuyệt hảo cày quái nơi
Chương 5: Viên Nguyệt Loan Đao
Chương 6: Tàn bạo Nữ Đế
Chương 7: Nữ Đế trang phục
Chương 8: Sớm lên sàn nhỏ phản phái
Chương 9: Lý Huyền Dạ phát uy
Chương 10: Biển trời một màu
Chương 11: Nửa yêu Mã tam gia
Chương 12: Tuyệt mệnh truy sát
Chương 13: Yêu tộc thánh nữ
Chương 14: Ngươi không với cao nổi
Chương 15: Đường Đường
Chương 16: Bia đá xếp hạng
Chương 17: Diễn võ đường tỷ thí
Chương 18: Nổ tung đốt máu công
Chương 19: Liên chiêu mở lớn
Chương 20: Thiên tài Khổng Linh Huyên
Chương 21: Thuộc tính tăng lên
Chương 22: Tỉ lệ rơi đồ là huyền học
Chương 23: Cự thú đột kích
Chương 24: Lạc lối biển sâu
Chương 25: Phát hiện hải thú sào huyệt
Chương 26: Lần thứ hai thăng cấp
Chương 27: Hi hữu đạo cụ
Chương 28: Đấu thạch
Chương 29: Tam sắc Long Văn tinh
Chương 30: Khổ rồi Từ Phàm
Chương 31: Buổi đấu giá bắt đầu
Chương 32: 60 triệu thành giao
Chương 33: Nạp tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ
Chương 34: Bùa ẩn thân
Chương 35: Bò sát đảo thảm án
Chương 36: May mắn mà thôi
Chương 37: Giun dế bình thường
Chương 38: Tư nhân không gian kích hoạt
Chương 39: Một đám yếu gà
Chương 40: Đến Thiên Dương đảo
Chương 41: Im ỉm phát tài
Chương 42: Say mê đã lâu
Chương 43: Quan thạch đại sư
Chương 44: Không bán
Chương 45: Cao thủ tổng đến muộn
Chương 46: Bạch Ngân bảo rương
Chương 47: Kỹ có thể tăng cấp thẻ
Chương 48: Ta bắn bắn bắn
Chương 49: Nghi vấn
Chương 50: Nghiệm minh chính bản thân