Chương 1: Xui xẻo nhất người xuyên việt
Chương 2: Một quyền nổ đầu
Chương 3: Luyện dược sư Hoàng Trạm
Chương 4: Tông sư cấp!
Chương 5: Tông sư giá trị
Chương 6: Hoàng đế cũng muốn nịnh bợ
Chương 7: Mở rộng kho kỹ năng
Chương 8: Đánh vào thủy lao
Chương 9: Hồ Cơ đến cửa
Chương 10: Cửu Vĩ Yêu Hồ
Chương 11: Thu phục Sở Yên Nhiên
Chương 12: Dược Sư cốc
Chương 13: Nửa đường bị tập kích
Chương 14: Lâm thị huynh muội
Chương 15: Quên đi để lại người sống
Chương 16: Leo núi
Chương 17: Uy phong thật to
Chương 18: Bạo đan
Chương 19: Cặn thuốc luyện đan
Chương 20: Tông sư
Chương 21: Đồ tử đồ tôn
Chương 22: Cường hóa thần văn
Chương 23: Tu luyện phế vật
Chương 24: Đột phá Địa cảnh
Chương 25: Thu phục Hồ Cơ
Chương 26: Phách lối thái tử
Chương 27: Uất Trì Uy Đức
Chương 28: Chiến đấu
Chương 29: Ẩn thân Tiên Hồ Điện
Chương 30: Nhiếp Tâm Thuật
Chương 31: Công khai khiêu chiến
Chương 32: Trưởng thành kinh người
Chương 33: Lâm Nguyệt Nhu đến
Chương 34: Hoa mẫu đơn mở
Chương 35: Thái tử chết bất đắc kỳ tử
Chương 36: Song hỷ lâm môn
Chương 37: Quỷ tiên sinh
Chương 38: Nửa bước Trúc Cơ!
Chương 39: Bí mật kinh thiên
Chương 40: Diệt Sở
Chương 41: Bát Tương Trấn Hải Quyết
Chương 42: Xưng đế
Chương 43: Tự hạ mình hình tượng
Chương 44: Tuyển phi
Chương 45: Tử Yêu Yêu
Chương 46: Giám thị
Chương 47: Thuần hóa
Chương 48: Hiền nội trợ
Chương 49: Cường hãn Bạo Lang
Chương 50: Tên điên cao thủ