Chương 1: Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 1
Chương 2: Thiện quỷ
Chương 3: Hồn lực
Chương 4: Mary sue hắc ám
Chương 5: Không muốn bỏ trốn
Chương 6: Tái tạo linh căn
Chương 7: Con yêu thú quái lạ
Chương 8: Người nghèo thật đáng thương
Chương 9: Tiệm linh phù (bùa chú)
Chương 10: Tô hồng phi
Chương 11: Liễu thành phong
Chương 12: Dãy núi Thập Vạn
Chương 13: Đều là đứa ham ăn
Chương 14: Kẻ thích gây chuyện thị phi
Chương 15: Hoa đào nở từng đoá
Chương 16: Xây đựng hang ổ
Chương 17: Sung sướng mà quan sát
Chương 18: Yêu thú bảo vệ thức ăn
Chương 19: Yêu thú bạo loạn
Chương 20: Dung Hoán Thiên
Chương 21: Bức bách
Chương 22: Yêu liên xuất thế (1)
Chương 23: Yêu liên xuất thế (2)
Chương 24: Yêu Liên xuất thế (3)
Chương 25: Yêu liên xuất thế (4)
Chương 26: Yêu liên xuất thế (5)
Chương 27: Yêu Liên xuất thế (6)
Chương 28: Yêu Liên xuất thế (7)
Chương 29: Yêu Liên xuất thế (cuối)
Chương 30: Đại ca
Chương 31: Ngươi muốn chiến, ta liền chiến
Chương 32: Biến cố
Chương 33: Yêu Liên
Chương 34: Trọng Thiên
Chương 35: Xuất quan
Chương 36: Phá hoại
Chương 37: Chấp pháp đường
Chương 38: Lại gặp Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong
Chương 39: Khách không mời
Chương 40: Cửu Chuyển linh trận
Chương 41: Phẩm đức cùng số mệnh
Chương 42: Chuẩn bị
Chương 43: Tuyên bố của Nguyệt Thiên Dạ
Chương 44: Gặp lại Tư Hàn
Chương 45: Huyễn Thiên bí cảnh (1) - Thực vật sư Yêu Liên
Chương 46: Huyễn Thiên bí cảnh (2) - Chiếu Trạch Quái
Chương 47: Huyễn Thiên bí cảnh (3) - Tranh chấp
Chương 48: Huyễn Thiên bí cảnh (4) - Kim Cương Viên
Chương 49: Huyễn Thiên bí cảnh (5) - Ma tu
Chương 50: Huyễn Thiên bí cảnh (6) - Chiến đấu

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI