Chương 1: Tiêu Dao Cốc
Chương 2: Độc Cô Cầu Hòa
Chương 3: Tiêu Dao Cốc Phong Vân
Chương 4: Vô Hà Tử
Chương 5: Cao Thủ Ẩn Tàng
Chương 6: Thân Thế (1)
Chương 7: Thân Thế (2)
Chương 8: Nhân Gian Vưu Vật
Chương 9: Bình Yên
Chương 10: Thiên Hạ Phong Vân
Chương 11: Quỳ Hoa?
Chương 12: Học Võ (1)
Chương 13: Học Võ (2)
Chương 14: Gây Dựng Thế Lực
Chương 15: Tro Tàn Lại Cháy
Chương 16: Vong Ưu Thôn
Chương 17: Vong Ưu Thôn (2)
Chương 18: Vong Ưu Thôn (3)
Chương 19: Sơ Học Y Thuật
Chương 20: Tiên Thiên Thiên Phú (1)
Chương 21: Tiên Thiên Thiên Phú (2)
Chương 22: Ông Ngoại
Chương 23: Trình Linh Tố
Chương 24: Trình Linh Tố (2)
Chương 25: Dược Vương Ý Định
Chương 26: Bước Đầu Luyện Võ
Chương 27: Tiên Thiên Chí Âm Thể (1)
Chương 28: Tiên Thiên Chí Âm Thể (2)
Chương 29: Tiên Thiên Chí Âm Thể (3)
Chương 30: Phong Vân Động
Chương 31: Động Huyền Kim Đan
Chương 32: Quỳ Hoa Tương Lam Khí
Chương 33: Quà Sinh Nhật
Chương 34: Vạn lão thần bí
Chương 35: Sinh nhật Linh Tố
Chương 36: Tứ sư huynh dâm tiện
Chương 37: Sự Nghiệp Thánh Thư Vĩ Đại
Chương 38: Thanh Y Thiếu Nữ
Chương 39: Xấu Hổ
Chương 40: Quân Tử Tứ Nghệ
Chương 41: Nhị Sư Huynh Truyền Nghệ
Chương 42: Tương Dương Thành
Chương 43: Dương Quá – Quách Phù
Chương 44: Quỳ Hoa Vũ
Chương 45: Doãn Chí Bình?
Chương 46: Tiềm Long Bảng
Chương 47: Ngũ Đế Uy
Chương 48: Toàn Chân Thảm Hại
Chương 49: Dung Mạo Vấn Đề
Chương 50: Trà Vương cùng Kiếm Thánh