Vạn Thế Chí Tôn - Hóa Thập

Vạn Thế Chí Tôn

Năm trăm năm trước, diệt thế tai kiếp giáng lâm Hồng Mông đại lục, thiên địa linh khí mất hết, bảy đại tuyệt hung chi địa tái nhập nhân thế, chúng sinh phù đồ, hết thảy quy về nguyên điểm, thiếu niên cầm trong tay Hoang Cổ Thần Thư, lấy bình thường chi thân, một lần nữa luyện thành chấn thế tư chất. Một tay che trời, ngàn vạn Thần Ma tru diệt, một cước đạp đất, ức vạn sinh linh thần phục...


Ps: Truyện đã ra 1k6 chương rồi
- Truyện hay nhiều chương,, truyện đạt top đầu bên Tàu.
- Cảnh giới tu luyện : Luyện Thể cảnh, Hóa Nguyên cảnh, Trúc Cơ cảnh, Tiên Thiên cảnh, Kim Đan cảnh, Dung Linh cảnh, Hóa Thần cảnh,Niết Bàn cảnh, Hoàng giả cảnh, Siêu Phàm cảnh, Nhập Thánh cảnh, Địa cảnh, Thiên cảnh, Tôn giả cảnh,
Nhân Hoàng cảnh, Đế cảnh...

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Ngoại viện sâu mọt
Chương 2: Phong Lăng Yên
Chương 3: Hoang Cổ Thần Thư
Chương 4: Nam Minh Vũ
Chương 5: Cưỡng ép bắt đi
Chương 6: Di tích cổ xưa
Chương 7: Hoàng triều bí cảnh
Chương 8: Cao giai yêu thú tinh huyết
Chương 9: Hoang Cổ cự thú
Chương 10: Thu hoạch tương đối khá
Chương 11: Rốt cục ra
Chương 12: Cuối cùng khảo hạch
Chương 13: Dẫn phát oanh động
Chương 14: Năm trăm năm thứ nhất
Chương 15: Biến hóa
Chương 16: Yết bảng ngày
Chương 17: Không có bại
Chương 18: Thiên Tinh phân viện
Chương 19: Hai bộ công pháp
Chương 20: Lấy văn vì cờ
Chương 21: Lấy thân là tử
Chương 22: Bá Thể sơ thành
Chương 23: Ta trời sinh liền sẽ
Chương 24: Thể như yêu thú
Chương 25: Một lời đã định
Chương 26: Tiểu hữu
Chương 27: Lại là ngươi
Chương 28: Xung quan giận dữ
Chương 29: Chấp mê bất ngộ
Chương 30: Nổi giận Lâm Mặc
Chương 31: Tình thế nghiêm trọng
Chương 32: Linh phách mắt xích cộng minh
Chương 33: Dẫn bạo linh mạch
Chương 34: Thập đại tuổi trẻ cường giả
Chương 35: Lúc này lấy chết tạ tội
Chương 36: Thiên Tinh viện chủ
Chương 37: Uy phong thật to
Chương 38: Hiếm thấy huyết mạch
Chương 39: Yếu nhất viện chủ
Chương 40: Sớm khảo hạch
Chương 41: Phát sinh biến hóa
Chương 42: Đế một chữ này
Chương 43: Tồn tại ý nghĩa
Chương 44: Duệ Kim Chu Yếm
Chương 45: Bốn viện đoạt đích
Chương 46: Vẫn như cũ cuồng vọng
Chương 47: Tuổi trẻ cường giả đứng đầu
Chương 48: Hung mãnh tuyệt luân
Chương 49: Thiên Diệp thế gia
Chương 50: Huyền U chi bí