Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này!
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2)
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3)
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4)
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể
Chương 8: Oan hồn đột kích
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển
Chương 12: Hắc Y đột kích
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân
Chương 14: Yên bình trước cơn bão
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên
Chương 17: Hắc Lão Quỷ
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan
Chương 23: Trúc Cơ đan
Chương 24: Vũ Hy
Chương 25: Cái bẫy (1)
Chương 26: Cái bẫy (2)
Chương 27: Không Yên Thành Chủ
Chương 28: Quyết đấu
Chương 29: Trấn Áp
Chương 30: Trái tim cường giả
Chương 31: Không Huy nghi hoặc
Chương 32: Không Yên tính toán
Chương 33: Không Yên tính toán (2)
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài
Chương 36: Một đòn của Kết Đan
Chương 37: Phù Sư
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố
Chương 40: Kinh Nhân Đức
Chương 41: Linh Long thành chủ!
Chương 43: Tà Đồ đánh tới!
Chương 43: Sáo Trang
Chương 44: Một bàn tay to
Chương 45: Một bàn tay to (2)
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ
Chương 47: Trúc Cơ Cốc
Chương 48: Bước đi đầu tiên
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười
Chương 50: Dạy dỗ (1)