Chương 1: Mạnh Xuyên cùng Vân Thanh Bình
Chương 2: Học kỳ thượng, cận đắc kỳ trung
Chương 3: Người thợ cùng tông sư
Chương 4: Đây là chuyện tốt
Chương 5: Lão tổ tông trở về
Chương 6: Dốc sức vun trồng
Chương 7: Kính Hồ đạo viện quyết tuyển
Chương 8: Bí kỹ ‘Tam Thu Diệp’
Chương 9: Thần Ma Thể
Chương 10: Gia tộc hi vọng
Chương 11: Bái phỏng Ngọc Dương cung chủ
Chương 12: Trảm yêu thịnh hội
Chương 13: Nhân tộc cùng Yêu tộc
Chương 14: Mạnh Xuyên đăng tràng
Chương 15: Ẩn tàng Yêu Vương huyết mạch
Chương 16: Yến Tẫn cùng Mai Nguyên Tri
Chương 17: Trảm yêu thịnh hội kết thúc
Chương 18: Bắt đầu thấy cô tổ mẫu
Chương 19: Mạnh Xuyên tu hành lộ
Chương 20: Cha cùng con
Chương 21: Tẩy Tủy cảnh viên mãn
Chương 22: Mạnh Đại Giang ẩn tàng kỳ trân
Chương 23: Những người kia những sự tình kia (bản tập cuối cùng)
Chương 1: Tên là Hồng Vũ cô nương
Chương 2: Yến Tẫn xuất thủ
Chương 3: Nhàn Thạch uyển các nữ tử
Chương 4: Yêu khí ngoại phóng
Chương 5: Cầu cứu
Chương 6: Tra cái úp sấp
Chương 7: Chu gia vận mệnh
Chương 8: Chúng sinh tướng (thượng)
Chương 9: Chúng sinh tướng (hạ)
Chương 10: Thuế biến
Chương 11: Bái phỏng cô tổ mẫu
Chương 12: Huyết Vân Đạo
Chương 13: Tâm hồn chi lực
Chương 14: Thế
Chương 15: Bích Vân lâu
Chương 16: Huyết Vân Đạo Nhị đương gia
Chương 17: Đao chém Huyết Vân Đạo
Chương 18: Truyền khắp toàn thành
Chương 19: «Lôi Đình Diệt Thế Đao»
Chương 20: Hắc Thiết Thiên Thư tàn phiến
Chương 21: Trong màn đêm chặn giết
Chương 22: Quái vật gì!!!
Chương 23: Mạnh Xuyên đao thứ ba
Chương 24: Mộ Dung Du kết cục
Chương 25: Chuyện thiên hạ (bản tập cuối cùng)
Chương 118: Thương Nguyên Đồ Chương 118 tuổi
Chương 2: Ngưng đan

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI