Chương 1: Đỗ Mạnh Cầm
Chương 2: Xui Kiếp
Chương 3: Công đức hoàn
Chương 4: Bộ mặt thật của 3 bà chị
Chương 5: Bái sư
Chương 6: Khổ luyện
Chương 7: Khảo hạch đầu vào
Chương 8: Món ăn ngon
Chương 9: Ta muốn nói với cô rằng
Chương 10: TA SẼ BAO NUÔI NGƯƠI
Chương 11: BIẾN THÁI!!!!
Chương 12: Nhập học
Chương 13: Quảng cáo
Chương 14: Làm công
Chương 15: Đối đầu lục tọa
Chương 16: Tiến hành thi đấu
Chương 17: Thua?
Chương 18: Quản gia tạm thời của Kinokuni Nene
Chương 19: Đầm ấm
Chương 20: Làm quản gia cho Nakiri Erina
Chương 21: ĐI CHẾT ĐI!!!!!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!
Chương 22: Chết?
Chương 23: Tập huấn bắt đầu
Chương 24: Ngày 1
Chương 25: Ngày 2
Chương 26: Chiến thôi
Chương 27: Kết thúc và bài kiểm tra cuối cùng
Chương 28: Bắt đầu cuộc kiểm tra cuối cùng
Chương 29: Món ăn của Erina
Chương 30: 1 cân 200
Chương 31: Khủng bố
Chương 32: 1000 phần!
Chương 33: Bị tập kích
Chương 34: Bún đậu mắm tôm
Chương 35: Thứ Kenichi thắng được Cầm
Chương 36: Đấu!
Chương 37: Tắm chung
Chương 38: Chiến!!
Chương 39: Trở về học viện
Chương 40: Chung sống trong rừng
Chương 41: Cứu
Chương 42: Bám đuôi
Chương 43: Cuộc thi tuyển mùa thu đã đến
Chương 44: Bắt đầu chấm điểm
Chương 45: Điểm cao hiện ra liên tục
Chương 46: Món ăn của Nakiri Alice
Chương 47: Món ăn của Cầm
Chương 48: Đấu loại kết thúc
Chương 49: Mượn thuyền
Chương 50: Xuất phát