Cơ Giới Vũ Thánh - Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

Cơ Giới Vũ Thánh

Linh khí khôi phục thời đại, võ giả vi tôn

Nghèo túng học sinh ngoài ý muốn đạt được Robot Huấn Luyện Hệ Thống, mỗi một phần tiềm lực đều chiếm được cực hạn khai phát, mỗi một phần thực lực đều chiếm được cực hạn lợi dụng, mỗi một chút thời gian đều được an bài đến hợp lý nhất, bình thường thiếu niên thiên tài con đường không thể ngăn cản!

Không có kỳ thủ có thể xuống Alpha chó, cũng không có thiên tài có thể về mặt tu luyện bằng được người máy

Đây chính là hắn, Tần Hạo Hãn, một cực độ tỉnh táo, cực độ lý trí, dài rất đẹp trai lại mặt đơ nam nhân!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Thành tích
Chương 2: Robot Huấn Luyện Hệ Thống
Chương 3: Tiến bộ
Chương 4: Ngẫu nhiên gặp
Chương 5: Đặc huấn
Chương 6: Trở về trường
Chương 7: Nhẫn nại lực
Chương 8: Đông Hải tập đoàn
Chương 9: Mới kỹ xảo
Chương 10: Đầu gió luyện thể
Chương 11: Phụ trọng
Chương 12: Vượt ngục
Chương 13: Khách không mời mà đến
Chương 14: Pháo quyền
Chương 15: Động thủ
Chương 16: Bắt hung phạm
Chương 17: Khảo thí trước đó
Chương 18: Dục Đức trung học
Chương 19: Diệp Khinh Mi (ba canh)
Chương 20: Gặp nhau lần nữa
Chương 21: Thuốc kiểm
Chương 22: Kiểm tra sức khoẻ gợn sóng
Chương 23: Văn hóa khóa khảo thí
Chương 24: Quyết định
Chương 25: Lượng hô hấp khảo thí (ba canh)
Chương 26: Trăm mét
Chương 27: Đây là bay đồng dạng cảm giác!
Chương 28: Bạo lực mỹ học
Chương 29: Khu hoang dã Võ giả
Chương 30: Tinh thần kiểm tra
Chương 31: Lần nữa phá kỷ lục
Chương 32: Trao giải
Chương 33: Nghỉ đông kế hoạch huấn luyện
Chương 34: Sức chống cự đặc huấn bên trong
Chương 35: Cùng ma nữ quyết đấu
Chương 36: Đặc huấn hoàn thành
Chương 37: Mới nhất trung diễn đàn
Chương 38: Gân mạch kéo duỗi
Chương 39: Tết xuân lễ vật
Chương 40: Ám kình thành!
Chương 41: Khai giảng
Chương 42: Quần ẩu sự kiện
Chương 43: Tần Hạo Hãn nhất trung trận chiến đầu tiên
Chương 44: Xử phạt
Chương 45: Lên lớp
Chương 46: Quyền pháp lựa chọn
Chương 47: Tai hoạ ngầm
Chương 48: Trong biển luyện thể
Chương 49: Hai chân hoàn thành
Chương 50: Ngoan thạch

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI