Thiểm Thước Quyền Mang - Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

Thiểm Thước Quyền Mang

Mỗi người đều là một ngôi sao trên bầu trời, lúc ngươi thấy được lưu tinh trụy lạc thời điểm, chính là lúc một tính mạng con người đi tới phần cuối.

Có lẽ, ngươi xem chưa hẳn chính là lưu tinh, mà là quyền mang của ta phá vỡ bầu trời đêm!

Xuyên qua mấy chục tỷ quang minh, vượt qua mấy trăm tỷ hắc ám, không gian đang xé rách! Cung điện màu vàng đang sụp đổ! Chúng thần quần áo tả tơi ngã xuống!

Mặc Thanh đung đưa cánh tay, dùng sức nắm tay, đối với chúng thần nói ra lời uy hiếp: "Mấy người các ngươi, bao cát lớn nắm đấm bái kiến chưa?"

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Thực tập quyền thủ
Chương 2: Mỗi người đều là một ngôi sao trên bầu trời
Chương 3: 26 độ
Chương 4: Phụ trọng huấn luyện
Chương 5: Ma quỷ huấn luyện bước đầu tiên
Chương 6: Mặc Lam
Chương 7: Mang ngọc có tội
Chương 8: Thực lực tăng lên cùng hàn khí dược tề
Chương 9: Tiền tài cùng tu luyện
Chương 10: Đột nhiên tăng mạnh
Chương 11: 31 độ
Chương 12: Tiên hạ thủ vi cường!
Chương 13: Lần thứ nhất giết người tâm lạnh như băng!
Chương 14: 35 độ
Chương 15: Phân liệt trùng triều
Chương 16: Sơn cốc bỏ hoang
Chương 17: Trận chiến đầu tiên trong sơn cốc
Chương 18: Khiêu chiến cấp hai phân liệt trùng
Chương 19: Phân liệt trùng sào huyệt
Chương 20: Song Sinh Tịnh Đế Liên
Chương 21: Phân tâm nhị dụng
Chương 22: Ai là đếm ngược đệ nhất? (*)
Chương 23: Lão nhân tranh đấu
Chương 24: Bỗng nhiên nổi tiếng!
Chương 25: Chém giết nhị cấp Phần Liệt Trùng
Chương 26: Chu Hoán chết đi
Chương 27: Đài cao phiên chợ
Chương 28: Cành La Sa Thụ
Chương 29: Phần Liệt Trùng biến dị
Chương 30: Bài danh chín mươi vị
Chương 31: Huyễn Giới Thạch
Chương 32: Quái dị thủy đàm
Chương 33: Mặc Tuyệt
Chương 34: Thần bí người bày quầy bán hàng
Chương 35: Thử nghiệm xoắn ốc kình đạo
Chương 36: Băng Lãnh Loa Toàn
Chương 37: Không chịu nổi một kích
Chương 38: Đối oanh
Chương 39: Mặc Hòe vũ khí
Chương 40: Đồng môn chém giết
Chương 41: Gia tộc đỉnh phong xung đột
Chương 42: Cuồng Phong Báo Kích
Chương 43: Hướng tới đống khí(khí đông) tiểu thành
Chương 44: Âm dưới bốn mươi độ(40 độ)
Chương 45: Mặc Thanh thứ hạng mới
Chương 46: Vây công mẫu trùng sào huyệt
Chương 47: Mẫu trùng sào huyệt
Chương 48: Mẫu trùng tiến hóa
Chương 49: Ai giết chết mẫu trùng?
Chương 50: Đệ nhất cùng nghi vấn

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI