Chương 1: Về Nhà
Chương 2: Gặp lại bạn cũ
Chương 3: Bí mật kinh thiên
Chương 4: Thiên Long gặp chuyện (1)
Chương 5: Thiên Long gặp chuyện (2)
Chương 6: Tao là anh của nó!
Chương 7: Về Đồn!!!
Chương 8: Giao kèo
Chương 10: Đi làm
Chương 11: Minh Con!
Chương 12: Dùng chân được rồi
Chương 13: Mất kiểm soát
Chương 14: Bắt đầu con đường mới!
Chương 15: Bang Hắc Long thành lập
Chương 16: Thu phục nhân tâm
Chương 17: Quyết đấu
Chương 18: Không thể tin
Chương 19: Điệp viên Hạ Nhược Y
Chương 20: 100 tỷ
Chương 21: Hạ Nhược Y tinh nghịch
Chương 22: Công ty thành lập
Chương 23: Lợi dụng lẫn nhau
Chương 24: Lan Nhi
Chương: Thu Hương và Diệu Linh (1)
Chương: Thu Hương và Diệu Linh
Chương 25: Khai trương công ty
Chương 26: Chiến (1)
Chương 27: Chiến (2)
Chương 28: Chiến (3)
Chương 29: Chiến (4)
Chương 30: Bang tao tên Hắc Long!!!
Chương 31: Giang Nam
Chương 32: Thành công bước đầu
Chương 33: Nín đi rồi tôi cho cô đi!
Chương 34: Hai chữ “Gia đình!”
Chương 35: Thiên Long kiếm mối!!
Chương 36: Thiên Long soái ca
Chương 37: Hoạn nạn biết anh em
Chương 38: Nguy hiểm, nguy hiểm!!!!
Chương 39: Từng thằng, từng thằng một
Chương 40: Tàn sát!
Chương 41: Tiền xin lỗi
Chương 42: Xây nhà
Chương 43: Trụ sở mật vụ PC0
Chương 44: Thân phận giả
Chương 45: Suýt hỏng chuyện!
Chương 46: Dụ dỗ
Chương 47: Đấu trường ngầm (1)!!!
Chương 48: Đấu trường ngầm (2)
Chương 49: Khinh thường!