Vạn Giới Đế Chủ - Cô Đơn Địa Phi

Vạn Giới Đế Chủ

Thiếu niên Tô Vân, thảm tao phản bội, bị đào đi linh cốt, đánh nát xương sống lưng, lại ngẫu được chí bảo Cửu Thiên Điện, tái tạo mạnh nhất linh cốt, vương giả trở về.

Sát phạt quả đoán, khoái ý ân cừu, quét ngang vạn giới, ta là đế chủ.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Khinh người quá đáng
Chương 2: Bạc tình bạc nghĩa
Chương 3: Cửu Thiên Điện
Chương 4: Đuổi tận giết tuyệt
Chương 5: Thông Mạch tứ trọng, một lần nữa đứng lên!
Chương 6: Giết Lưu Hổ
Chương 7: Đưa tới cửa
Chương 8: Toàn bộ phun ra!
Chương 9: Diệt Ngô
Chương 10: Báo thù tiếp tục
Chương 11: Ngộ phán
Chương 12: Giết Liễu Quy Tông
Chương 13: Thiên Vân Tung
Chương 14: Trân quý đan phương
Chương 15: Không chết cũng tàn phế
Chương 16: Nhục nhã? Phản nhục nhã!
Chương 17: Biết là ngươi, Tô Chí Dân!
Chương 18: Cung thỉnh
Chương 19: Trao đổi
Chương 20: Lại sinh độc kế
Chương 21: Tái hiện Tô gia, vương giả trở về
Chương 22: Tường đổ mọi người đẩy
Chương 23: Khuynh thành Tống Nịnh Hi
Chương 24: Đại năng chuyển thế?
Chương 25: Vô thượng thiên tài
Chương 26: Giai nhân tới cửa
Chương 27: Thị Linh Thuật
Chương 28: Sát thủ
Chương 29: Ám Lâu
Chương 30: Tự mình luyện đan
Chương 31: Ám Lâu lại đến
Chương 32: Hải Vân Tông đến
Chương 33: Hải Vân Tông lại như thế nào
Chương 34: Quát lui
Chương 35: Đăng đỉnh Cửu Thiên Điện
Chương 36: Cửu Thiên Tiên Đế!
Chương 37: Ta muốn nghịch thiên
Chương 38: Quân lâm
Chương 39: Lại không Liễu gia
Chương 40: Cừu nhân danh sách
Chương 41: Quận thành Tô gia
Chương 42: Gia tộc đấu đá
Chương 43: Gia pháp
Chương 44: Liệu độc
Chương 45: Luyện chế Tịnh Hóa Đan
Chương 46: Giữ gìn
Chương 47: Châm chọc khiêu khích
Chương 48: Ăn uống thả cửa
Chương 49: Đồ cổ đường phố
Chương 50: Ân đoạn nghĩa tuyệt

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI